8.2.2. Kalcijum i ostali izraziti metali

Kalcijum je element 2. (IIa) grupe Periodnog sistema koju čine zemnoalkalni metali. Elementi ove grupe su uvek dvovalentni u jedinjenjima, sive su boje, dobro provode toplotu i elektricitet i manje su reaktivni od elemenata Ia (1) grupe koju čine alkalni metali.
Alkalni metali u reakciji sa vodom daju hidrokside koji se dobro rastvaraju u vodi, odnosno alkalije. Na času smo to dokazali reakcijom natrijuma i vode u prisustvu fenolfaleina. Nakon izvršene reakcije rastvor je bio ljubičast čime zaključujemo da je nastao hidroksid.

Jednačina reakcije je:

2Na + 2H2O 2NaOH + H2

Sledeći snimak prikazuje reakciju kalcijuma sa vodom.

Reakcija kalcijuma sa vodom je burna, ali manje u odnosu na reakciju natrijuma sa vodom. Jednačina ove reakcije je:

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

Magnezijum reaguje sa vodom tek pri zagrevanju. Na sledećem snimku je prikazana reakcija magnezijuma sa toplom vodom u prisustvu indikatora, fenolftaleina.


Primećujemo da je rastvor u čaši postao ljubičast jer je nastao hidroksid.

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2

Na osnovu prikazanih snimaka zaključujemo da su zemnoalkalni metali manje reaktivni od alkalnih. Alkalni metali reaguju burnije jer otpuštaju jedan, a zemnoalkalni metali dva valentna elektrona. Na reaktivnost utiče i udaljenost valentnog elektrona od jezgra atoma. Kalcijum je reaktivniji od magnezijuma jer su njegovi valentni elektroni udaljeniji od jezgra i ono ih slabije privlači.

Hidroksidi alkalnih i  većine zemnoalkalnih metala se mogu dobiti reakcijom oksida tih metala sa vodom, npr:

CaO + H2O → Ca(OH)2

Sledeći snimak prikazuje reakciju živog kreča (kalcijum-oksida) sa vodom.


Primećujemo da se jaje skuvalo jer se pri ovoj reakciji oslobađa toplota.