8.2.1. Fizička svojstva metala

Metali zauzimaju veći deo Periodnog sistema elemenata.
 
U prirodi se nalaze u vidu jedinjenja i veoma su rasprostranjeni u Zemljinoj kori u vidu stena, ruda i minerala. Neki elementi su neophodni za dobro funkcionisanje čovekovog organizma, npr. gvožđe je sastojak hemoglobina u krvi i neophodan je za prenos kiseonika putem krvi, kalcijum u vidu jedinjenja izgrađuje kosti i daje im neophodnu čvrstinu... Malobrojni su metali koji se u prirodi mogu naći u slobodnom stanju npr. zlato, srebro i bakar.
Svi metali su u čvrstom agregatnom stanju izuzev žive koja je tečna.
Metali dobro provode elektricitet i toplotu.
 
 
Svi metali su sive boje izuzev bakra, koji je crven, i zlata koje je žuto.
 
 
 
 
 
 
 
 
Na osnovu položaja u Periodnom sistemu elelmenata metali se dele na:
  • alkalne metale - elementi Ia (1) grupe
  • zemnoalkalne - elelmenti IIa (2) grupe
  • prelazne - metali iz b grupa (od 3 do 12)
  • ostale metale -  Al, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Po