U okviru teme "Metali, oksidi metala i hidroksidi (baze)" upoznaćemo se sa svojstvima kalcijuma i drugih izrazitih metala, kao i sa svojstvima gvožđa, bakra i aluminijuma. Od jedinjenja metala, posebnu pažnju ćemo posveti izučavanju njihovih oksida i hidroksida.