U okviru ove teme ćemo naučiti zbog čega vodeni rastvori nekih supstanci provode, a nekih supstanci ne provode elektricitet. Saznaćemo koje čestice provode elektricitet, šta su elektroliti i kakvi mogu biti, i kako se izražava kiselost (baznost) rastvora.