Dragi đaci,
 
prošle školske godine ste naučili osnovne pojmove iz hemije. Ove godine ćemo izučavati neorgansku i organsku hemiju. Upoznaćemo se sa najvažnijim predstavnicima nemetala i metala, kao i sa njihovim najznačajnijim jedinjenjima. U okviru neorganske hemije ćemo izučavati kiseline, baze, soli i upoznaćemo se sa pojmom elektrolitičke disocijacije. Veći deo gradiva osmog razreda biće posvećen izučavanju hemije ugljenikovih jedinjenja, odnosno, organskoj hemiji. Na kraju ćemo se upoznati sa glavnim zagađivačima životne sredine i sa merama njene zaštite.
 
Čeka nas puno lepih ogleda i zanimljivih zadataka.
Stoga, uzmite olovke u ruke, pripremite epruvete i krenite u izučavanje neorganske i organske hemije.
 
Srećno!