7.5.3. Zakon stalnih odnosa masa

Zakon stalnih odnosa masa: elementi se međusobno jedine u stalnim masenim odnosima. Sastav jedinjenja je stalan, bez obzira na način na koje je ono dobijeno.

Ovaj zakon eksperimentalno potvrdio i definisao Žozef Prust.

Izraunavanje se vrši na sledeći način:

npr.

1.                 H2O    

        Ar(H)=1, Ar(O)=16

                  H : O

        2Ar(H) : Ar(O)

        (2∙1)     :  (1∙16)

           2        :   16

           1        :     8


2.                 MgO   

            24 : 16 = 3 : 2


3.                 CaO    

            40 : 16 = 5 : 2


4.                 FeS    

            56 : 32 = 7 : 4


5.                 K2O   

        (2∙39) : 16 = 39 : 8


6.                   MgCO3           

        24 : 12 : (3∙16) = 24 : 12 : 48 = 2 : 1 : 4