7.5.2. Hemijske jednačine. Zakon o održanju mase

Zakon održanja mase: ukupna masa reaktana jednaka je ukupnoj masi reakcionih proizvoda.

Na slici je prikazana vaga na kojoj se nalazi erlenmajer u kojem je smeša sode-bikarbone i sirćeta. Masa ovih supstanci iznosi 3,861 g. Reakcijom između ovih supstanci nastaju so (natrijum-acetat), voda i ugljen-dioksid. Ukupna masa ovih supstanci je jednaka ukupnoj masi polaznih supstanci.


Hemijske reakcije predstavljaju se hemijskim jednačinama. Svaka jednačina mora biti izjednačena – broj atoma svakog elementa mora biti isti sa leve i destre strane strelice. Izjednačavanje se vrši tako što se pišu koeficijenti (indeksi se ne smeju menjati!)

npr.      2Na + Cl2 →2NaCl

            C + O2→ CO2

            2H2 + O2→ 2H2O

            4Fe + 3O2 → 2Fe2O3

            CH4 + 2O2→ CO2 + 2H2O

            4Al + 3O2→ 2Al2O3

            2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2
Izjednačavanje jednačina možete da vežbate igrajući narednu igricu.