7.4.3. Voda

Bez vode nema života.

Voda u prirodi: ¾ ukupne Zemljine površine je pokriveno vodom.
 
Voda čini 70% ljudskog organizma.
U prirodi se nalazi u sva tri agregatna stanja.
Prirodna voda nije čista supstanca već smeša.

Meka voda – sadrži vrlo malo rastvorenih supstanci (kišnica).

Tvrda voda – sadrže više rastvorenih supstanci. Destilacijom se od tvrde vode može dobiti meka.
Kruženje vode u prirodi:

Hemijski čista voda

Destilovana voda je hemijski čista voda i dobija se destilacijom bilo koje vode. Ukoliko se destilovana voda ponovo destiluje dobija se redestilovana voda.

Voda je najgušća na 4°C (anomalija vode) i njena gustina iznosi 1g/cm3.

Voda za piće: mora biti bistra, bezbojna tečnost, ne sme da sadrži otrovne supstance i bakterije.

Otpadne vode:pre ispuštanja u vodotokove moraju se prečistiti.