7.3.1.5. Elektronski omotač

Elektroni se velikom brzinom kreću oko jezgra u prostoru koji se naziva elektronski omotač. Elektroni su negativno naelektrisane čestice i odbijaju se međusobno, tako da se oni kreću na različitim rastojanjima od jezgra. Putanje po kojima se kreću elektroni se nazivaju energetski nivoi. Ima 7 energetskih nivoa i obeleženi su slovima K, L, M, N, O, P, Q ili brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
Elektroni se međusobno razlikuju po energiji koju poseduju. Elektroni koji se kreću po K nivou poseduju najmanju, a elektroni u Q nivou najveću količinu energije.

U prvom, K energetskom nivou mogu se maksimalno naći 2 elektrona. Kada se popuni ovaj energetski nivo, započinje popunjavanje sledećeg, drugog nivoa, na kojem se maksimalno može naći 8 elektrona. U trećem, M nivou, se maksimalno može naći 18 elektrona, a u 4. tj. N nivou, se maksimalno može naći 32 elektrona.Na sledećim slikama je prikazan raspored elektrona po energetskim nivoima sledećih atoma:
  • vodonika

atom vodonika ima jedan elektron koji se kreće po prvom, K, energetskom nivou
  • helijuma
atom helijuma ima dva elektrona koji se nalaze u K energetskom nivou
  • litijuma

atom litijuma ima 3 elektrona - dva se nalaze u K nivou, a jedan u L energetskom nivou
  • azota
atom azota ima 7 elektrona, dva su u K energetskom nivou a pet u L energetskom nivou

  • fosfora
atom fosfora ima 15 elektrona - dva su u K nivou, osam u L nivou, a nakon popunjavanja ova dva nivoa počinje popunjavanje sledećeg, tako da se preostalih pet elektrona nalazi u M energetskom nivou.