7.3.1.3. Građa atoma

Atom se sastoji od jezgra i elektronskog omotača. U jezgru se nalaze protoni i neutroni, elementarne čestice koje se jednim imenom nazivaju nukleoni. Po elektronskom omotaču se velikom brzinom kreću elektroni.
 
Proton je pozitivno naelektrisana čestica koja sadrži  jedinicu pozitivnog naelektrisanja. Neutron je elektroneutralna, nenaelektrisana, čestica. Elektron je negativno naelektrisana čestica koja sadrži jedinicu negativnog naelektrisanja.
Atom je neutralna čestica jer sadrži jednak broj protona i elektrona.
 
Atomski (redni) broj predstavlja broj protona. Obeležava se Z.
Maseni broj je zbir protona i neutrona. Obeležava se slovom A.
U atomu helijuma se nalazi 2 protona  jer  atomski broj iznosi 2. S obzirom da je broj protona jednak broju elektrona, zaključujemo da se u atomu helijuma nalaze 2 elektrona. Maseni broj iznosi 4, tj. zbir protona i neutrona je 4, tj. u atomu se nalaze 2 neutrona.
 
Izotopi su atomi istog hemijskog elementa koji imaju isti redni, a različit maseni broj. Izotopi se razlikuju po broju neutrona. 
Na slici su prikazani izotopi ugljenika. Vidimo da se razlikuju po masenom broju, odnosno po broju neutrona.