7.3.1.2. Hemijski znaci (simboli)

Hemijski elementi su dobili naziv prema:
 • svojstvima - npr. vodonik - graditelj vode
 • supstancama iz kojih su dobijeni - npr. kalcijum - dobijen iz kreča (lat. calx - kreč)
 • mestu ili zamlji u kojoj su dobijeni - npr. galijum - otkriven u Francuskoj (lat. Gallia)
 • naučnicima - kirijum - u čast Marije Kiri
 • nebeskim telima - helijum - Sunce
 • mitološkim ličnostima - npr. titanijum
Prvi poznati hemijski elementi su prikazivani crtežom.
Švedski hemičar J.J. Bercelijus je predložio da se za prikazivanje naziva elemenata uzme prvo slovo njegov latinskog naziva npr.
 • vodonik (lat. Hygrogenium) se obeležava sa H (čita se "ha")
 • ugljenik (lat. Carboneum) se obeležava sa C (čita se "ce")
 • fosfor (lat. Phosphorus) se obeležava sa P (čita se "pe")
Ukolikonazivi  više elelmenata počinje istim slovom, onda se jedan elemenat obeležava prvim početnim slovom njegovog latinskog naziva, a ostalim se doda još jedno slovo iz imena npr.
 • sumpor se obeležava S (čita se "es")
 • selen se obeležava Se (čita se "es-e")
 • kalaj se obeležava Sn (čita se "es-en")
Hemijski simbol ima kvalitativno (opisno) i kvantitativno (brojčano) značenje npr.
H - označava atom vodonika - kvalitativno značenje simbola
- označava JEDAN atom vodonika  - kvantitativno značenje simbola.
 
Koeficijentom se označava broj atoma npr.
5H - označava PET atoma vodonika.
Hemijski simboli su univerzalni, isto se pišu svugde u svetu.