7.3.1.1. Atom

Supstanca je izgrađena od čestica: atoma, molekula ili jona.
Atomi su čestice loptastog oblika, veoma malih dimenzija i mase. Ne mogu se videti golim okom ili pod mikroskopom, niti se njihova masa može izmeriti vagom.
Atomi se razlikuju po veličini.
Supstance mogu biti izgrađene od:
  • istih vrsta atoma - to su hemijski elementi
  • različitih vrsta atoma - to su hemijska jedinjenja.
Poznato je 117 različitih vrsta atoma.  Oni se kreću, sudaraju i reaguju međusobno gradeći složenije supstance, hemijska jedinjenja. Poznato je oko 23 miliona različitih jedinjenja, a njihov broj se svakodnevno povećava jer se u hemijskim laboratorijama sintetišu nova jedinjenja.