1. Nastava hemije‎ > ‎7. razred‎ > ‎

7.3. Struktura supstance

U okviru ove teme ćemo izučavati osnovne čestica koje izgrađuju supstance: atome, molekule i jone.
 
 
 
 
 
Na slici je prikazan uprošćen prikaz strukture atoma.