7.2.5.Smeše

Smeša je mešavina (skup) dve ili više čistih supstanci.

Homogene smeše su smeše kod kojih se sastojci ne mogu razlikovati golim okom ili pod mikroskopom i imaju jednak sastav u svim svojim delovima. (grč. omo geni znači istorodan ili istovrstan). Npr. voda za piće, vodeni rastvor kalijum-permanganata, vazduh, staklo...
Heterogene smeše su smeše kod kojih se sastojci mogu videti golim okom ili pod mikroskopom i nemaju jednak sastav u svim svojim delovima (grč. etero geni znači raznordan ili raznovrstan). Npr. zemljište, smeša kuhinjske soli i plavog kamena, čorba, smeša žitarica...

Smeše se mogu naći u gotovom obliku, mogu se dobiti mešanjem, ali i nastaju i različitim hemijskim reakcijama.

Supstance u smeši zadržavaju svoja svojstva. 

Sastav smeše je proizvoljan.

Osobine smeša zavise od odnosa količina sastojaka. Tako se od vode i šećera mogu napraviti smeše tečnog i čvrstog agregatnog stanja koje se pored agregatnog stanja razlikuju i po svojim svojstvima (ukus).