7.2.6. Razdvajanje sastojaka smeše

Supstance u smeši zadržavaju svoja svojstva i to se može iskoristiti za njihovo razdvajanje. Supstance se mogu razdvojiti na osnovu razlike u rastvorljivosti, temperaturi ključanja, magnetnim svojstvima...

Dekantovanje (odlivanje) je postupak koji služi za grubo odvajanje supstance čvrstog agregatnog stanja iz tečne heterogene smeše.
Ceđenje (filtriranje) je postupak kojim se postiže fino odvajanje čvrstog sastojka iz tečne, heterogene smeše. Tečnost dobijena filtriranjem se naziva filtrat.

Sastojci tečnih homogenih smeša se mogu razdvojiti isparavanjem, destilacijom i kristalizacijom.

Uparavanje se koristi za razdvajanje sastojaka homogene smeše kada jedan sastojak  pri zagrevanju smeše lako isparava. Nedostatak je što supstanca koja isparava, najčešće voda, ostaje u atmosferi.

Destilacija je postupak kojim se odvajaju dve ili više tečnosti koje ključaju na različitim temperaturama. Tečnost dobijena destilacijom se naziva destilat.
Kruženje vode u prirodi je primer destilacije u prirodi.
Kristalizacija je prelaz supstance iz rastvorenog oblika u čvrsto agregatno stanje. Kristalizacijom se izdvaja čvrst sastojak (npr. plavi kamen, kuhinjska so, šećer) iz homogene smeše,odnosno rastvora.