7.2.3. Fizičke i hemijske promene supstanci


Supstance podležu fizičkim i hemijskim promenama.
Pri fizičkim promenama se menjaju samo fizička svojstva supstanci, npr. zagrevanje vode, rastvaranje šećera, cepanje papira, mlevenje kafe... Pri svim ovim promenama, ne nastaju nove supstance. Kada se ukloni uzrok fizičke promene, supstanca se može vratiti u prvobitno stanje.
Hemijske promene (hemijske reakcije) su promene tokom kojih uvek nastaju nove supstance, npr. rđanje gvožđa, zagrevanje šećera, paljenje papira, varenje hrane... Reaktanti su supstance koje stupaju u hemijsku reakciju, a supstance koje nastaju se nazivaju reakcioni proizvodi.
Na času smo izveli ogled kojim smo izvršili sublimaciju joda. Zagrevanjem jod prelazi direktno iz čvrstog u gasovito agregatno stanje.
 

YouTube видеоPrimećujemo da su se na hladnom sahatnom staklu ponovo pojavili kristali joda. Ovim ogledom je izvršena fizička promena joda.

Sledeći snimak pokazuje hemijsku promenu šećera. 
 

YouTube видео 
Ovim ogledom smo dobili karamelu. Ona je mrke boje i ne rastvara se u vodi, čime potvrđujemo da se u epruveti nalazi nova supstanca, a ne šećer. Dakle, izvršena je jedna hemijska promena. Sledeća fotografija pokazuje supstancu koja se nalazila u epruveti pre zagrevanja (šećer), i nakon zagrevanja (karamela).
Izveli smo fizičku i hemijsku promenu papira: cepanje je fizička, a gorenje papira je hemijska promena.  

YouTube видео


Video lekciju možete videti na sledećem linku.