1. Nastava hemije‎ > ‎7. razred‎ > ‎

7.2. Osnovni hemijski pojmovi

Nakon uvodne teme počinjemo da izučavamo hemiju. Ponovićemo pojmove sa kojima ste se susreli učeći fiziku - a to su: materija, supstanca i fizičko polje. Naučićemo po čemu se hemijski elementi razlikuju od hemijskih jedinjenja. Pored toga saznaćete šta su smeše i kojim postupcima se sastojci smeša mogu razdvojiti.