Organska hemija

PPT prezentaciju "Ugljovodonici, klasifikacija" možete preuzeti ovde.
PPT prezentaciju "Alkani, cikloalkani" možete preuzeti ovde.
PPT prezentaciju "Alkeni, alkini" možete preuzeti ovde.
PPT prezentaciju "Hemijska svojstva ugljovodonika" možete preuzeti ovde.
PPT prezentaciju "Alkoholi" možete preuzeti ovde.
PPT prezentaciju "Karboksilne kiseline" možete preuzeti ovde.