Poštovani posetioci sajta,
 
ovaj sajt je nastao sa željom da omogući mojim đacima lakše savladavanje gradiva hemije koje se izučava u osnovnoj školi. Takođe, može poslužiti i starijim učenicima kao podsetnik na ključne pojmove sa kojima su se sreli učeći hemiju.
Želim vam uspešno i zanimljivo putovanje kroz svet hemije.