6. Moj portfolio

Ime i prezime: Branislava Dilber - Kosić

Godina rođenja: 1976.

Zvanje : Diplomirani hemičar

 

 

 

Zaposlena kao profesor hemije u OŠ „Žarko Zrenjanin“ i SSŠ "Miloš Crnjanski" u Kikindi. Imam iskustva u radu sa učenicima 7. i 8. razreda, kao i sa srednjoškolcima.  Na časovima poseban akcenat stavljam na eksperimentalni rad što đacima pomaže da lakše usvoje gradivo kao i da uoče povezanost hemije sa svakodnevnim životom. U svom radu posebnu pažnju posvećujem deci koja su nadarena za hemiju, i trudim se, da im kroz časove dodatne nastave produbim i proširim znanje. Učenici OŠ „Žarko Zrenjanin“ su na prethodnim takmičenjima u gradu i regionu postigli zavidne rezultate, a skoro svake godine učestvuju i na Republičkom takmičenju iz hemije.

 

 

STEČENO OBRAZOVANJE

1995 -2002       Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

                            Diplomirani hemičar

 

 

 

PROFESIONALNO ISKUSTVO

 

od 2002           predajem hemiju u OŠ "Žarko Zrenjanin"

2002-2004      dopunu časova do pune norme sam imala u Hemijsko-tehnološkoj i građevinskoj školi

2005-2009      dopunu časova do pune norme sam imala u OŠ „ Petar Kočić“ u Nakovu

2009-2011       dopunu časova do pune norme sam imala u Tehničkoj školi u Kikindi

2012-                dopunu časova do pune norme imam u SSŠ "Miloš Crnjanski"

 

 

 

PROFESIONALNI USPESI

 

2003-2011       svake godine su učenici OŠ "Žarko Zrenjanin" učestvovali na Republičkom  takmičenju iz hemije. Uspesi učenika su navedeni na ovoj  stranici.
 
od 2009. godine sam autor bloga Epruveticaki koji možete pogledati ovde. Blog je pohvaljen u elektronskom časopisu za nastavnike "Partner u učenju" što možete pročitati ovde.
Blog je ubrzo prerastao u ovoj sajt.
 
od 2009/2010. god. sam autor ovog sajta

 

2009/2010       radila sam recenziju udžbenika, radne sveske i zbirke zadataka Hemija 8,   autorki Tatjane Nedeljković i Dragane Anđelković, izdvačka kuća Novi Logos

 

2010/2011      autor sam Priručnika za nastavnike hemije sa CD-om i DVD-a sa laboratorijskim  vežbama i demonstracionim ogledima, izdavačka kuća Novi Logos

 

2010/2011       učestvovala sam u projektu "Rad sa talentovanim učenicima" koji je organizovao  Centar za stručno usavršavanje Kikinda u saradnji sa lokalnom samoupravom.

 

avgust 2011         realizovala sam, zajedno sa koleginicom Draganom Vunjak i udruženjem  "Kreativno učenje hemije" iz Beograda hemijski kamp koji je podržao  Centar za stručno usavršavanje Kikinda.

Hemijski kamp

 

2010/2011       na konkursu za nastavnike osnovnih škola Digitalni čas koji je organizovala  Uprava za digitalnu agendu osvojila sam treću nagradu u kategoriji prirodnih  nauka za obradu nastavne jedinice Kalcijum - svojstva i primena. Na konkurs su pristigla 332 rada.  Rad možete pogledati ovde.
 
2011/2012       na konkursu, reviji kratkog đačkog filma FILMić sa svojim timom "Marija  Kiri" koju su činila tri učenika OŠ "Žarko Zrenjanin" sam osvojila drugu nagradu za filmić "Sledi svoje snove". Konkurs su organizovali Microsoft i Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike. Na konkursu je  učestvovalo više od 150 radova.

 

2011/2012       autor sam i realizator seminara "Eksperiment - siguran put do trajnog i  primenjivog znanja" (kat. br. 204). Seminar je nastao u saradnji sa koleginicom  Draganom Vunjak, uz podršku Centra za stručno usavršavanje Kikinda. Isti seminar je akreditovan i u školskoj 2012/2013 (kat. br. 644).

Seminar Eksperiment - kat.broj 204