4.1. Uspeh učenika na takmičenjima

Učenici OŠ "Žarko Zrenjanin" iz Kikinde su na takmičenjima postigli sledeće rezultate:

               

 

2001/2002 god.

·         Opštinsko takmičenje:

            7. razred

            Na Okružno takmičenje plasirala se Župunski Tamara.

 

2002/2003.god.

·         Opštinsko takmičenje:

            7. razred:

            Na Okružno takmičenje su se plasirali Radak Srđan i Bukva Dragana.

           

            8.razred:

                        1. mesto - Todorović Vladimir

                        2. mesto - Stajić Marina

                        3. mesto - Vujanić Nemanja

                        4. mesto - Župunski Tamara

            svi učenici su se plasirali na Okružno takmičenje.

 

            Na Republičko takmičenje (Trstenik) se plasirala Stajić Marina.

 

2003/2004.god.

·         Opštinsko takmičenje:

            7.razred:

                        1. mesto - Đokić Aleksandar

                        2. mesto - Ljepoja Dunja

Pored ovih učenika na Okružno takmičenje su se plasirali još Grubor Olivera, Furjan Tea i Vujin Jasna

 

            8. razred:

                        1. mesto - Gavrilov Jelena

Na okružno takmičenje se plasirala i Ilić Gordana.

 

·         Okružno takmičenje:

            7. razred:

                        1. mesto - Đokić Aleksandar

                        2. mesto - Ljepoja Dunja

                        3. mesto - Grubor Olivera

            8. razred:

                        1. mesto - Gavrilov Jelena

                        2. mesto - Ilić Gordana

Na Republičko takmičenje (organizator je bila naša škola, "Žarko Zrenjanin", Kikinda), plasirali su se Aleksandar Đokić, Dunja Ljepoja i Olivera Grubor u kategoriji sedmih razreda i Jelena Gavrilov u kategoriji osmih razreda.

 

2004/2005. god

·         Opštinsko takmičenje:

            7.razred:

                        1. mesto - Skoko Ines

Na Okružno takmičenje su se plasirali i sledeći učenici: Ljubojević Nina, Fodor Andrea, Bogosavljev Miroslav, Milićev Milena.

            8. razred:

                        2. mesto - Đokić Aleksandar

                        3. mesto - Grubor Olivera

Na Okružno takmičenje se plasirala i Furjan Tea.

 

·         Okružno takmičenje:

            7. razred:

                        1. mesto - Ljubojević Nina

            8. razred:

                        1. mesto - Đokić Aleksandar

                        3. mesto - Grubor Olivera

Na Republičko takmičenje (Niš) su se plasirali svi navedeni učenici. Ljubojević Nina je u kategoriji učenika 7. razreda osvojila 6. mesto.

 

2005/2006. god.

·         Opštinsko takmičenje:

            7. razred:

                        3. mesto - Kovačević Vladana

Na Okružno takmičenje su se plasirali još Gurzulov Katarina i Pandurov Milan.

            8. razred:

                        1. mesto - Fodor Andrea

                        2. mesto - Skoko Ines

                        4. mesto - Bogosavljev Miroslav

                        5. mesto - Ljubojević Nina

svi učenici su se plasirali na Okružno takmičenje.

 

·         Okružno takmičenje:

            7. razred:

                        2. mesto -  Gurzulov Katarina

                        3. mesto - Kovačević Vladana

            8. razred:

                        2. mesto - Ljubojević Nina

                        3. mesto - Fodor Andrea i Skoko Ines

Na Republičko takmičenje (Novi Sad) su se plasirale Katarina Gurzulov iz sedmog razreda i Nina Ljubojević iz osmog razreda.

 

2006/2007. god.

·         Opštinsko takmičenje:

            7. razred:

                        1. mesto - Ivetić Dragana

                        3. mesto - Skoko Vladimir

                        4. mesto - Đokić jelena

                        5. mesto - Jungić Filip

Pored ovih učenika, i Sabo Katarina se plasirala na Okružno takmičenje.

            8. razred:

                        1. mesto - Gurzulov Katarina

                        3. mesto - Kovačević Vladana

Na okružno takmičenje su se plasirale još Nemet Dolores i Kebić Danijela.

·         Okružno takmičenje:

            7. razred:

                        1. mesto - Ivetić Dragana - plasirala se na Republičko takmičenje (Bošnjace, kod Leskovca).

 

2007/2008. god.

·         Opštinsko takmičenje:

            7. razred:

                        2. mesto - Skoko Katarina

                        3. mesto - Gašić Jelena

            8. razred:

                        1. mesto - Ivetić Dragana

                        2. mesto - Đokić Jelena

                        3. mesto - Jungić Filip

Svi učenici 7. i 8. razreda su se plasirali na Okružno takmičenje sa kog nisu uspeli da se plasiraju na naredni rang takmičenja.

 

2008/2009. god.

·         Opštinsko takmičenje:

            7. razred:

                        2. mesto - Ljubojević Vanja.

            8. razred:

                        2. mesto - Vico Nina i Skoko Katarina

                        3. mesto - Gašić Jelena

svi učenici su se plasirali na Okružno takmičenje.

 

·         Okružno takmičenje:

            8. razred:

                        2. mesto - Skoko Katarina

                        3. mesto - Vico Nina

Obe učenice su se plasirale na Republičko takmičenje koje je održano u Beogradu.

 

2009/2010. god.

·         Opštinsko takmičenje:

            7. razred:

                        1. mesto - Hercegan Marina

                        2. mesto - Petrović Jelena

                        3. mesto - Suvajdžić Nikolina

sve učenice su se plasirali na Okružno takmičenje

            8. razred:

Ljubojević Vanja se plasirala na Okružno takmičenje.

 

·         Okružno takmičenje:

            7. razred:

                        1. mesto - Petrović Jelena

            8. razred:

                        2. mesto - Ljubojević Vanja

Obe učenice su se plasirale na Republičko takmičenje koje je održano u Novom Sadu.

 

2010/2011. god.

·         Opštinsko takmičenje:

            7. razred:

                        3. mesto - Malenčić Teodora

            8. razred:

                        3. mesto - Hercegan Marina

 

·         Okružno takmičenje:

            7. razred:

                        2. mesto - Malenčić Teodora

            8. razred:

                        3. mesto - Hercegan Marina - plasirala se na Republičko takmičenje (Vrnjačka Banja).

 

2012/2013. god.

·         Opštinsko takmičenje:

            7. razred:

                        2. mesto - Santrač Dragana

 

·         Okružno takmičenje:

            7. razred:

                        2. mesto - Santrač Dragana

 

 

Učenici SSŠ "Miloš Crnjanski", Kikinda

 

2012/2013.

·         Okružno takmičenje (Pančevo):

                        2. mesto - Kajla Ana ( I-1 farmaceutski tehničar)

                        3. mesto - Tomaš Andrea (I-1 farmaceutski tehničar)

obe učenice su se plasirale na Republičko takmičenje (Novi Sad).