zamówienia i współpraca

AKCJE OSIEDLOWE I
KONSULTACJE
eMSA świadczy odpłatne usługi w zakresie organizowania i realizacji osiedlowych akcji aktywizacji przestrzeni publicznej oraz w zakresie konsultacji nt. przestrzeni publicznej, a także antropologii miasta i antropologii przestrzeni publicznej. Służymy pomocą w zakresie promocji i nauczania metod i technik aktywizacji przestrzeni publicznej (np. ulic, skwerów lub podwórek - tzw. wnętrz międzyblokowych). Przedsięwzięcia realizujemy w myśl filozofii placemakingu ("miejscotwórstwa"). Wycena wydarzeń lub konsultacji zależy od czasu ich trwania, miejsca, liczby pytań/problemów/zagadnień, tematu i formuły konsultacji. Wyceny dokonujemy indywidualnie w oparciu o konkretne zapotrzebowanie wyrażone w zapytaniu ofertowym. Z naszych konsultacji korzystały dotychczas rozmaite osoby i podmioty, np. rady osiedlowe, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedsiębiorcy, jednostki administracji publicznej, uczelnie wyższe, szkoły, studenci i rodzice.WARSZTATY
eMSA organizuje odpłatne warsztaty makieciarskie, warsztaty animacji kulturalnej i artystycznej oraz
kreatywne warsztaty up-cyclingowe (up-cycling - kreatywne rękodzieło z odpadów) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizujemy je w lokalach (warsztaty wnętrzowe) i w przestrzeni półpublicznej lub publicznej (warsztaty plenerowe). Organizujemy je np. w ramach ferii, wakacji, zajęć pozalekcyjnych w szkołach, publicznych lub zamkniętych wydarzeń kulturalnych lub rekreacyjnych na indywidualne zamówienie. Wszystkie są przygotowywane indywidualnie dla danego partnera. Wycena warsztatów zależy od czasu ich trwania, miejsca, liczby dzieci, tematu i formuły/materiałów. Wyceny dokonujemy indywidualnie w oparciu o konkretne zapotrzebowanie wyrażone w zapytaniu ofertowym. Dotychczas przeprowadziliśmy rozmaite warsztaty dla różnych podmiotów: rad osiedlowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, instytucji kultury, jednostek administracji publicznej, szkół i przedsiębiorców.SZKOLENIA
eMSA prowadzi odpłatne szkolenia nt. metod i mechanizmów aktywizacji i funkcjonowania przestrzeni publicznej (np. ulic, skwerów lub podwórek - tzw. wnętrz międzyblokowych), idei, metod i technik placemakingu ("miejscotwórstwa") oraz edukacji przestrzennej i kulturowej dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczególnie polecamy je radom osiedlowym i jednostkom administracji publicznej. Wycena szkoleń zależy od czasu ich trwania, miejsca, liczby uczestników, tematu i formuły/zakresu technicznego (projekcje/makietowanie/dyskusja/trening/ćwiczenia w terenie/itd.). Wyceny dokonujemy indywidualnie w oparciu o konkretne zapotrzebowanie wyrażone w zapytaniu ofertowym. Z naszych szkoleń non-profit korzystały dotychczas rozmaite podmioty: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy, jednostki administracji publicznej, szkoły systemu oświaty oraz indywidualni studenci.STAŻE I PRAKTYKI
eMSA wspiera i współorganizuje staże i praktyki, pomaga w skojarzeniu osób z instytucjami, organizacjami i firmami. Stale zapraszamy potencjalnych stażystów i praktykantów do współpracy - studentów, uczniów liceów, techników, gimnazjów i szkół podstawowych, a także absolwentów rozmaitych uczelni, aktywistów, ludzi zaangażowanych, seniorów, po prostu każdego, kto ma cele działania podobne do naszych i chce działać dla dobra publicznego, kultury i nauki. Wspieramy Narodowe Centrum Kultury w organizacji programu bezpłatnych staży we wrocławskich instytucjach kultury w ramach programu "Kurs na kulturę / Staże w instytucjach kultury". Indywidualnie kojarzymy wybrane podmioty ze studentami, którzy zgłosili się do kolejnych edycji programu stażowego NCK oraz w innych programach wolontariatu, staży lub praktyk.
Nie organizujemy miejsc pracy.

WOLONTARIAT
eMSA wspiera, popiera i współorganizuje wolontariat, przyjmuje wolontariuszy, pomaga w skojarzeniu osób z instytucjami, organizacjami i firmami. Stale zapraszamy potencjalnych wolontariuszy do współpracy - studentów, uczniów liceów, techników, gimnazjów i szkół podstawowych, a także absolwentów rozmaitych uczelni, aktywistów, ludzi zaangażowanych, seniorów, po prostu każdego, kto ma cele działania podobne do naszych i chce działać dla dobra publicznego, kultury i nauki. Stale współpracujemy z Miejskim Centrum Wolontariatu (jednostka gminna). Nie organizujemy miejsc pracy.--------
Propozycje współpracy przyjmujemy na adres emsa.relacje@gmail.com
z wyprzedzeniem min. 3-tygodniowym. Współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi, instytucjami administracji publicznej i firmami komercyjnymi - oferujemy pomoc w nawiązaniu kontaktów niezbędnych np. do stażów lub praktyk studenckich, a także włączenie się w wolontariat w wydarzeniach organizowanych przez te podmioty wraz z otrzymaniem zaświadczeń o wolontariacie. Poniżej przykładowe podmioty, z którymi współpracujemy/współpracowaliśmy w rozmaitym zakresie i formie:

TNS Polska, Teatr Muzyczny Capitol, Towarzystwo Kultury Czynnej, Biuro Festiwalowe Impart 2016, Księgarnia pod Arkadami (Wrocław), Hala Ludowa Sp.z o.o., Fundacja Art Transparent, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Muzeum Narodowe, Muzeum Architektury, Muzeum Etnograficzne, Rada Osiedla Nadodrze, Rada Osiedla Plac Grunwaldzki, Rada Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Rada Osiedla Zalesie-Zacisze-Szczytniki, szkoły i uczelnie wyższe, Instytucja Kultury ESK2016, Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Antykwariat Naukowy na Szewskiej, Księgarnia PWN Kuźnicza, Galeria Szewska Pasja, Klubogawiarniogaleria Sabaka, Agencja PublicON, Fundacja Dom Pokoju i wiele innych...