audytorium chemii ach

eMSA działa aktywnie na rzecz ochrony budynku Audytorium Chemii zlokalizowanego przy ulicy Joliot-Curie we Wrocławiu.
To piękny przykład późnego modernizmu w architekturze i warto, by zachować go w dobrym stanie.
Aktywizujemy działania wąskiej grupy osób, katalizujemy kontakty oraz czynnie prowokujemy działania i spotkania.
Tutaj wejdziesz na profil akcji "Audytorium Chemii - WSPIERAMY" na facebook.