witryny i partery

Tutaj piszemy o witrynach i parterach, czyli o tym, co mijamy jako przechodnie, o tym, jakie to ma znaczenie dla przestrzeni publicznej, a tym samym dla nas.