architektura

Jeśli chcecie, możemy wam COŚ zaprojektować: architekturę (czyli w wąskim rozumieniu: budynek:), ogród, park, plac, skwer, osiedle - co chcecie - wszak eMSA ma genezę architektoniczną. Tutaj dowiecie się więcej.

Co to jest architektura? Niby każdy dorosły wie, ale... Dzieci, zapytane o to, mówią, że to budowanie domów albo tektura. Z jednej strony architektura to sztuka kształtowania przestrzeni, z drugiej architektura to owa przestrzeń zbudowana, czyli zrobiona przez człowieka. Czy w takim razie siedliska budowane przez ptaki są architekturą czy nie? Współczesna krytyka architektury nie ma odpowiedzi na to pytanie, ponieważ żyjemy wciąż w epoce, w której dawne pewniki już się zdezaktualizowały, teorie upadły, tezy zostały obalone, a nowe jeszcze nie powstały. To wyjątkowo interesujący okres, więc dyskutujemy i badamy, jak ludzie różnie postrzegają architekturę. Szczególnie interesuje nas ta percepcja w przypadku architektury najtrudniejszej, np. nowoczesnej (ewentualnie - po prostu współczesnej) oraz powojennego modernizmu, czyli architektury obciążonej ambiwalentnymi wspomnieniami z okresu PRL. Jeśli nie rozumiecie tej architektury, a chcecie poznać jej genezę i symbolikę, napiszcie do nas, przyjedziemy, pokażemy, pobawimy się, wyjaśnimy, zrozumiecie.

A propos... cenna i interesująca jest definicja architektury opublikowana niedawno w czasopiśmie "Autoportret", w tekście autorstwa Agostino de Rosa pt. Ma: pustka w przestrzeni chińskiej i japońskiej: "Kompozycja architektoniczna jest oparta na czynniku czasowym zarówno jeśli chodzi o funkcję fizyczną, jak i doświadczenie psychologiczne. Korzystając z czasu jako głównego czynnika organizacji, architektura mogłaby zostać zdefiniowana jako <przestrzenny wyraz życia i ludzkiego doświadczenia w czasie>".

W rozdziale "zamówienia i współpraca" publikujemy możliwości współpracy z nami - zapraszamy. Wszystkie działania, które podejmujemy - w płaszczyźnie naukowej, edukacyjnej, aktywizacyjnej, publicystycznej - wyrastają przede wszystkim ze sfery antropologii kulturowej, a także ze sztuki kształtowania przestrzeni, czyli architektury i urbanistyki. W tych działaniach najbardziej liczą się dla nas relacje i zachowania ludzki, dopiero potem estetyka. Unikamy działań estetyzacyjnych, skupiamy się na działaniach integracyjnych, aktywizacyjnych, edukacyjnych i placemakingowych.

Tutaj możecie wejść na stronę związaną z rewitalizacją modernistycznego budynku Audytorium Chemii we Wrocławiu, jednak nie publikujemy tam wszystkich naszych działań.
fot. Anna RumińskaTutaj możecie zobaczyć fotorelację z wybranych badań terenowych nt. architektury powojennego modernizmu.
fot. Wojciech Prastowski


Tutaj możecie obejrzeć najnowszy pomysł eMSA nt. potencjalnej przyszłości innej trudnej architektury, tj. architektury w stylu pop: SOLPOL POP HOUSE
ilustracja: Sławomir Klimecki, Charakter

Warsztaty makieciarskie MOSTY / Wrocław+Donostia

opublikowane: 10 lip 2016, 04:45 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 10 lip 2016, 05:00 ]

Tutaj i w linku poniżej zdjęcia makiety wykonanej przez wrocławskich uczniów z klasy IIIc pod wychowawstwem Pani Elżbiety Mierzwy ze SP nr 63 we Wrocławiu:

***
Wydarzenia na Facebooku + zdjęcia i opisy:
Sesja 1.:
Sesja 2.:
Sesja 3.:
Sesja 4.:
Finał + wystawa w Donostia:
LINK

***

Projekt "MOSTY / BRIDGES - architektoniczne warsztaty dla dzieci" to cykl warsztatów architektonicznych o ARCHITEKTURZE I KULTURZE, o wielu mostach w dwóch miastach: Wrocławiu/Polska i San Sebastian/Hiszpania - w powiązaniu z obchodami Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Głównym Organizatorem warsztatów jest hiszpańska pracownia architektoniczna „Maushaus Arquitectura, Anabel Varona i Carlos Varruti”. Współorganizatorem warsztatów zlokalizowanych we Wrocławiu jest eMSA Inicjatywa Edukacyjna www.emsarelacje.pl
Projekt przewiduje 4 połączenia audio video z uczniami w Donostia / San Sebastian w okresie 11.2015 - 05.2016.

Cel edukacyjny warsztatów to:
- umożliwić uczniom z dwóch miast - Europejskich Stolic Kultury 2016 - wspólne spotkanie podczas połączenia audio-vide,
- porównanie ich miast i architektury, w tym mostów, jako metafor komunikacji
- poznanie historii i kultury obu miast nawzajem oraz, w miarę możliwości, państw i narodów,
- wysłuchanie opowieści o miastach w oparciu o społeczną i kulturową metaforę MOSTU oraz architektury mostów.

Zespół polski:
liderzy: eMSA Inicjatywa Edukacyjna, Anna Rumińska, architekt, antropolog kultury, placemaker
uczniowie i nauczyciele: Szkoła Podstawowa nr 63 im. Hanki Jasińskiej we Wrocławiu
lokalizacja: Wrocław, Dział Pracy z Dziećmi, Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

Zespół hiszpański, baskijski:
liderzy: Maushaus Arquitectura, Anabel Varona i Carlos Varruti, architekci
uczniowie i nauczyciele: szkoła: Santa Teresa Ikastetxea
lokalizacja: Donostia-San Sebastián 2016 / Kraj Basków, Hiszpania

Warsztaty organizowane są w ramach programu "Haurbanistak de Donostia-San Sebastián 2016".

***

Se trata de una serie de talleres sobre ARQUITECTURA & CULTURA, que relacionan los puentes en las dos ciudades:
Wroclaw/Polonia y Donostia-San Sebastián/España dentro de los eventos de la Capital Europea de la Cultura 2016.
El objetivo educativo de los talleres es:
- reunir a niñ*s de las dos ciudades -Capitales Europeas de la Cultura2016- mediante conexiones audiovisuales.
- comparar los espacios de sus ciudades y su arquitectura, incluidos los puentes, como metáforas de comunicación.
- aprender sobre la historia y la cultura de ambas ciudades, y posiblemente los paises y naciones, a las que pertenecen.
- escuchar historias de la ciudad basadas en la metáfora social y cultural de un PUENTE y su propia arquitectura.

Equipo Wroclaw/Polonia:
Dirección: eMSA Inicjatywa Edukacyjna, Anna Ruminska, arquitecta, antropóloga cultural y "creadora de espacios".
Estudiantes y profesores: grammar school No 63 en Wroclaw, Polonia.
Localización: Wroclaw, Polonia: Dział Pracy z Dziećmi - Biblioteka 7 Kontynentów / Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

Equipo Donostia-SanSebastián/España:
Dirección: Maushaus Arquitectura, Anabel Varona y Carlos Arruti, arquitectos y especialistas en educación de arte y arquitectura con niñ*s.
Estudiantes y profesores: Santa Teresa Ikastetxea
Localización Donostia-San Sebastian, Spain: 

Los talleres forman parte del proyecto "Haurbanistak" de Donostia / San Sebastián 2016

****

These are the architectural workshops about ARCHITECTURE & CULTURE, about many BRIDGES in two TOWNS: Wroclaw/Poland and San Sebastian/Spain - in connection to European Capital of Culture 2016 festivities.

The educational target of the workshops is to:
- enable the young students from the two cities - European Capitals of Culture 2016 - meeting one anorther during audio-video connections,
- comparing their town space and architecture, bridges included, as the metaphores of the communication,
- learning about the history and culture of both towns and possibly countries and nations as well,
- listening to their town stories based on the social and cultural metaphore of a BRIDGE and the architecture of the bridges itself.

Polish team:
leaders: eMSA Inicjatywa Edukacyjna, Anna Ruminska, architect, cultural anthropologist, placemaker
students and teachers: grammar school No 63 in Wroclaw, Poland
location: Wroclaw, Poland: Dział Pracy z Dziećmi - Biblioteka 7 Kontynentów / Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

Spanish team:
leaders: Maushaus Arquitectura Maushaus, Anabel Varona i Carlos Arruti, architects
students and teachers: Santa Teresa Ikastetxea
location: Donostia / San Sebastian, Bask Country / Spain

The workshop course is organized under the programme "Haurbanistak de Donostia / San Sebastián 2016".

SSPAM

opublikowane: 29 kwi 2013, 04:03 przez emsa relacje

SSPAM czyli Szewski Salon Powojennej Moderny - coś niby zbędnego, ale coś, w czym można odnaleźć wiele cennych rzeczy... Tutaj więcej, tutaj zdjęcia.

Zaśmiecanie architektury

opublikowane: 5 lis 2012, 03:52 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 5 lis 2012, 03:55 ]

FILHARMONIA WROCŁAWSKA, ul. Piłsudskiego
Piękna (niekoniecznie na tym zdjęciu) architektura autorstwa arch. Wiktora Jackiewicza, uroczyście otwarta w 1968 roku.

Wartościowa architektura i wartościowa placówka zeszpecona całkowicie reklamami. To jest instytucja kultury. Czy nowy budynek Narodowego Forum Muzyki, kiedy wreszcie będzie gotowy, również będzie tak obwieszony bilbordami i obstawiony wszelkimi możliwymi formami reklamy? To nie jest dobry przykład. Jako architekci i obywatele Wrocławia, apelujemy o oczyszczenie wrocławskiego dorobku architektonicznego - doskonałej modernistycznej architektury z lat 60.Tutaj więcej o tym pięknym budynku, jak również jego wygląd z 1972 roku - na portalu Wratislaviae Amici.

1-3 of 3