natura architektura

eMSA NATURA ARCHITEKTURA - edukacja przyrodniczo-architektoniczna dla gimnazjalistów: to cykl zajęć, których celem jest oswojenie matematyki i nauk przyrodniczych (chemia, biologia, fizyka), przybliżenie ich uczniom, skojarzenie ich treści z życiem codziennym i zjawiskami atrakcyjnymi dla młodzieży. Cykl ujawnia związki między naturą i architekturą jako sztuką kształtowania przestrzeni. Zajęcia prowadzimy w tej formule we współpracy merytorycznej z nauczycielami przedmiotów nauk przyrodniczych (chemia, biologia, fizyka, matematyka). Zapraszamy do współpracy szczególnie GIMNAZJA - grupa wiekowa uczniów w wieku gimnazjalnym jest często wykluczona z edukacji i kultury pozaformalnej, jako ta uznawana za najtrudniejszą. Naszym zdaniem gimnazjaliści są świetnymi partnerami do rozmów, mają swoją świadomość, wiedzę, potencjał i pomysły.

Więcej informacji - wkrótce.

Zapraszamy do współpracy: emsa.relacje@gmail.com