A R C H I T E K T U R A:

W pasku bocznym pod hasłem "ARCHITEKTURA" znajdziecie przegląd naszych inicjatyw na rzecz architektury i przestrzeni:

PR. PRL. Interpretacje
Solpol POP HOUSE
Audytorium Chemii Wspieramy ACH
Antropologia przestrzeni
Architektura wsi?
Uniwersalny Dizajn