Aqui estem! / Here we are!

Montbau, un barri edificat als anys seixanta al solell de la serra de Collserola,  seguint el concepte de l'arquitectura moderna europea de la primera meitat del s.XX  (Bauhaus, Funcionalisme,...),  i aplicant una idea renovadora en la Barcelona d'aquell moment, tant pel que fa a la opció constructiva com a la visió urbanística i residencial triades. 

L'esplanada de Montbau 
(Dibuix de M. Bunyesch, M. Alacuart i X. Bentué) 

Ben entrat el s. XXI,  el barri manté la seva estructura i un cert caràcter ben seu, gaudint de la seva peculiar combinació d'edificis i espais oberts,  de carrers pendents i places interconnectades.  Arraconat contra la muntanya i entre els dos grans recintes de la Vall d'Hebron (la residència sanitària i les Llars Mundet),  amb els seus avantatges i els seus inconvenients,  Montbau ha anat encarant els nous reptes que ha dut el  pas del temps.  Un conjunt d'entitats ben actives ha estat fonamental per a canalitzar el sentiment veïnal de convivència que s'expressa,  per exemple,  en moltes de les activitats festives que s'hi celebren.   L'Associació de Comerciants de Montbau  i  l'Associació de Veïns de Montbau  (http://www.veinsmontbau.org/)    
 entre d'altres, gestionen una bona part d'aquestes activitats i donen suport a moltíssimes altres iniciatives encaminades  a millorar en molts sentits la vida de Montbau i de la seva gent. Montbau suburb was created in the '60s at the sunny  side foothills of Collserola,  in accordance with main architectural principles of  european modern schools of  XX century  (Bauhaus, Functionalism,...).   By then  no other place in Barcelona was planned with such a new conception. 


                                                                           C/ Roig i Solé,   nº  31 , baixos
                                                                                                                       08035 -  Barcelona
                                                                                                                         Tel:  93 428 29 34
     


A l'Espai CX  realitzem l'activitat setmanal dels Tallers Oberts i gratuïts de Jardineria,  tots els dimarts,  de 17:00 a 19:00 h. (C/ Àngel Marquès, nº 16  -  pis superior).
Comments