שרות לרכב


שכפול מפתחות אימבולזייר
קידוד מפתחות על ידי מחשב
שחרור מפתח תקוע במנעול
מחיקת מפתח שנגנב מזכרון מחשב הרכב
שחזור וקידוד שאבד ללא צורך במפתח כלל 
תיקון והחלפה כל סוגי מנעולי הרכב
תיקון והחלפת סיווץ לכל סוגי הרכב
חילוצים והתנעות

Comments