Brassavola hybrid- Kolkata


 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/667472e15ddb7/IMG-20180211-WA0054.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrF9E7o31o52xRt1fy8Wn1LKvnVJrBbyOV0SE0nVFDTAOZquep9kKuL64uwk3i-eSKbWSu9WbbDFLI3wSyQOduIrNUu04QXhy2kF_OmAWkWuwQmpRdk
Flower Show at Agri-Horti Society, Kolkata- 5 : 5 posts by 3 authors. Attachments (1)

This should be a Brassavola hybrid.


 Comments