Chamaedorea species- Los Angeles

 
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/231241ce9900f1d3/IMG_3733s.jpg?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrEcTH-g__4gPXHOLhCxFsIWg-70Vqn_ZvgFBcF2F5Nd07nOk2k1Csfr27Vbxesi2irO1_bybsELIGKXVnVY9uHHnSio4PnOLnXHxxi3rtxLHyNUZho
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/231241ce9900f1d3/IMG_3732s.jpg?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrGGw_-tykHZ6I5FLk9pOSJRelz21qCXSntEb9wCi84vTGsIzWczrVakMov4CYEAWc4JFAbI9NBGYt8pXyzsiFXj2vjllNPPVqZ5g7PBy1PF8yx3gKE
https://08511630493324166816.googlegroups.com/attach/231241ce9900f1d3/IMG_3731s.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrHepIk2XVR9BsKk2go0-haTzhi-rLzpvYTKb8nAbk6i7PQ2gTCnGESP7FB3xBL7gvu-OyMk9qXtCfGttMRG9uReYNWLwjGyLkUeYQI0lpY90ng7TRk
 
 
Chamaedorea
 
 
 
 
Comments