Bidrag och stipendier


Stipendier från Upplands entomologiska förening

skickad 28 maj 2012 01:33 av Thomas Harry   [ uppdaterad 28 maj 2012 01:39 ]

Entomologiska föreningen förvaltar och fördelar medel ur följande fonder:


Bertil Kullenbergs stipendiefond för entomologisk forskning

Fondens ändamål: Stipendiefonden har till uppgift att stödja forskning och studier inom entomologin, dvs forskning över landleddjur: insekter, spindeldjur, tusenfotingar och landisopoder.

Behörighet att söka: Stipendierna står öppna för forskare och universitetsstuderande ungdom med förtur för forskarstuderande.

Ungefärlig total summa att dela ut < 5000 kr

Ingegärd och Frej Ossiannilssons stipendiefond

Fondens ändamål: Stipendiefonden har till uppgift att stödja intresserade ungdomar i entomologiska studier och undersökningar.

Behörighet att söka: Stipendierna står öppna för studerande ungdom på alla nivåer.

Maria och Thure Palms uppländska stipendiefond


Fondens ändamål:
Stipendiefonden har till uppgift att stödja intresserade ungdomar i entomologiska och arachnologiska studier och undersökningar.


Ungefärlig total summa att dela ut < 5000 kr


Behörighet att söka: Stipendierna står öppna för skolungdom företrädelsevis inom gymnasieskolan och högskolestuderande ungdom på nivåer under forskarutbildning (ej antagen till doktorandutbildning). Ungefärlig total summa att dela ut < 250 000 kr


Mattias Idars stipendiefond

Fondens ändamål: Stipendiefonden har till uppgift att stödja intresserade ungdomar i entomologiska studier och undersökningar.

Behörighet att söka: Stipendierna står öppna för skolungdom företrädelsevis inom gymnasieskolan och högskolestuderande ungdom på nivåer under forskarutbildning (ej antagen tll doktorandutbildning).

Ungefärlig total summa att dela ut < 5000 kr


Mer information om fonderna finns på:
http://www.insekteriuppland.se/stipendier.html


Stipendier att söka från Entomologiska föreningen i Stockholm

skickad 28 maj 2012 01:33 av Thomas Harry   [ uppdaterad 28 maj 2012 01:42 ]

Låt inte brist på pengar hindra dig från att ta dig an något spännande entomologiskt projekt!

Entomologiska föreningen i Stockholm förvaltar flera stipendiefonder, varav den största är Maria och Thure Palms minnesfond, men där finns även Sune Överbys fond och andra. Varje år delar vi ut hyggliga summor för entomologiska undersökningar och överhuvudtaget avgränsade och behjärtansvärda projekt som gynnar kunskapen om insektfaunan eller hjälper oerfarna entomologer framåt.

Vill du göra någon inventering? någon resa som är viktig för att öka dina kunskaper? något utåtriktat evenemang, någon informationsdag, eller något entomologisk träff eller läger? Hindras du av brist på någon entomologisk materiel, insamlingsutrustning eller dylikt som inte går att låna på orten? Behöver du litteratur som inte finns på internet eller bibliotek?

Genom statuterna i fonderna är det extra stor chans att få beviljat medel för yngre entomologer och för projekt som rör skalbaggar, men det finns all anledning försöka även för andra! Däremot har vi knappast kapacitet att konkurrera med forskningsråden, så finansiering av akademisk forskning sker bara i rena undantagsfall, och vi beviljar ej lönemedel.

Ansökan måste inkludera en plan och en kostnadskalkyl, och gärna en informativ presentation av den sökande, och ställs med fördel "till entomologiska föreningens fonder" el dyl snarare än någon viss fond. Den skickas in till Bert Gustafsson med post eller epost innan första maj varje år. Kontakta gärna Bert i förväg och fråga om praxis eller formaliteter.

Sök själv, eller tipsa insektintresserade kompisar, bekanta, släktingar, elever etc!

Bert Gustafsson
Entomologiska föreningen
Enheten för entomologi
Naturhistoriska Riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm
Tel: + 46-8-519 540 89
Fax: + 46-8-519 540 99


Länk till info om stipendierna:
http://www.nrm.se/sv/meny/forskningochsamlingar/enheter/entomologi/lankar/entomologiskaforeningen/stipendier.14586.html

LONA-stöd för naturvårdsprojekt att söka

skickad 22 feb. 2012 05:33 av Thomas Harry   [ uppdaterad 22 feb. 2012 05:40 ]

Nya möjligheter till bidrag för lokala och kommunala naturvårdsprojekt.

LONA 2012

Syftet med satsningen är att stimulera och förstärka det lokala engagemanget i naturvårdsfrågor genom att

uppmärksamma och ta tillvara det lokala perspektivet och drivkraften hos kommuner och föreningar.

För att satsningen skall kunna genomföras på ett bra sätt bör olika aktörer, t.ex natur- och

friluftsorganisationer, byföreningar, näringsidkare, enskilda m.fl vara delaktiga. De söker då bidrag genom kommunen.

Länsstyrelsen i Dalarna

1-3 of 3