Naturvård

Här hittar du saker som har att göra med naturvård. Föreningen har bl.a. en viktig roll som remissinstans för myndigheter och som deltagare i samrådsgrupper.

För dig som vill genomföra någon form av naturvårdsprojekt finns det goda möjligheter att söka bidrag och stipendier. Särskilt ungdomar har stor möjlighet att få pengar.

Vi har tre rubriker under denna sida:

Möten och samrådsgrupper
Remisser och remissvar
Naturvårdsbidrag, inventeringsbidrag och stipendier att söka