Föreningsinformation

Vår förening finns över ett stort geografiskt område från Sälenfjällen i norr till Mälaren i söder. Kontakta gärna våra ledamöter, och då gärna någon i din närhet.

Föreningens adress:
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
c/o Thomas Harry
Flintabacken 9A
635 32 Kvicksund.

Ordförande:
Lars-Ove Wikars, Borlänge
Telefon: 070-981 32 10

Styrelseledamöter:
Thomas Harry, Kvicksund (sekreterare, webbansvarig)
E-post: thomas.harry2@gmail.com
Telefon: 070-465 70 41

Uno Skog (Kassör), Falun
E-post: uno.skog@gmail.com

Joakim Thornell, Färna
E-post: thornelljoakim@gmail.com

Erik Sahlin, Bjursås, (materielansvarig)
E-post: meloe.se@gmail.com.

Henrik Larsson, Suppleant, Saxdalen
henrikl@telia.com

Ralf Lundmark, Suppleant, Ramnäs
ralf.lundmark@gmail.com

Medlemsavgift:

Fullbetalande 100 kronor/år

Skolungdom 50 kr/år

Familjemedlemmar 10 kr/år


Inbetalas på Plusgiro 24429-3


När du betalat så e-posta dina kontaktuppgifter till sekreteraren:

Ange namn, adress, telefon, e-postadress samt ange om du av någon anledning vill ha utskick via brev. Annars får du all information via e-post och på hemsidan. Detta för att hushålla med föreningens pengar och även av miljöhänsyn. Ange också ev. familjemedlemmar (betalar 10 kr/år).


Det är också trevligt att veta om du har något särskilt intresseområde inom entomologin, eller kanske en egen hemsida som vi kan ha med i vår länklista.


Ovanstående gäller även "gamla" medlemmar eftersom vi vill få en uppdatering av vår medlemslista. Tack för hjälpen!Föreningens organisationsnummer: 802430-2351
Comments