Medlemsbladet Inocellia

Medlemsbladet utges normalt med ett till två nummer per år och når privatpersoner och institutioner runt hela Sverige.

Redaktör och layout: Thomas Harry thomas.harry2@gmail.com
Övriga redaktionen utgörs av föreningsstyrelsen.

 
Förslag på artiklar emottages gärna. Om du själv vill publicera en artikel kontaktar du föreningens sekreterare eller någon i redaktionen.

Äldre nummer av Inocellia i pdf-format hittar du under Dokument & nedladdning

Comments