O nás‎ > ‎

Skupinky

Setkávání ve skupinkách má jedinečný význam pro život společenství. Komornější a důvěrnější prostředí skupinky umožňuje jejím členům velmi osobní sdílení svých zkušeností s osvobozující a budující mocí Božího slova. Skupinka také nabízí jedinečnou příležitost ke vzniku a prohlubování vzájemných vztahů, k rozpoznání obdarování jednotlivců i ke vzájemné službě a podpoře.
Pastor s určitou pravidelností skupinky navštěvuje s povzbuzujícím biblickým vyučováním.

Seznam skupinek
Pokud není uvedeno jinak, skupinky se schází 1x za 14 dní

SkupinkaDen  Místo Kontakt
 K. Dřízal (všeobecná)
 1x14 dní úterý 18:00-20:00
ve sboru
karel.drizal@volny.cz
 J. Pajas (pro muže)
1x 14 dní středa 18:00 - 20:00
 ve sboru
 jpajas@seznam.cz
 (ženy) 1 x 14 dní  pátek 18:00 - 20:00
Ječná 19, P2