O nás‎ > ‎

Nedělní škola

Současně s Nedělní bohoslužbou probíhá v našem sboru pro děti Nedělní škola. Chodí do ní děti od tří let. Děti jsou rozdělené do dvou skupin: předškolní děti (3-6 let) a školní děti. Každé skupině se každou neděli věnuje jeden služebník.

Poslání a cíl služby
Posláním nedělní školy je podílet se na budování vztahu dětí k Bohu, k jeho slovu, ke společenství a hledání cest možné spolupráce s rodinami. Naším cílem je, aby děti mohly poznat, že Bůh je skutečný, že jeho slovo platí a naše kaple pro ně byla místem kam rádi přichází. 

Jak vlastně taková dětská neděle vypadá?
Jedná se nejen o vyučování dětí Božímu slovu, ale je to vlastně taková bohoslužba pro děti, která probíhá v prostorech určených právě pro ně a je přizpůsobená jejich věku.
Začátek je pro obě skupiny dětí společný. Učitelé a děti dětskými písničkami chválí našeho Pána Ježíše a pak se společně modlí. Po modlitbě si děti zaznamenají docházku. Po té začíná program pro každou věkovou skupinu zvlášť. Jedná se o čtení Bible a výklad k danému tématu. Pro malé děti používáme více názorných pomůcek, obrázky a flaneograf. Větší děti více čtou, učí se orientovat v Bibli a zapamatovat si některé verše z Písma. Také u nich používáme názorné pomůcky a mapy. Každé dítě má svůj sešit, kam si potom lepí, kreslí a píše o tom, co zrovna probíráme. Přitom se snažíme, aby děti spolu spolupracovaly a na závěr si stačily s učitelem ještě povídat, jak o daném tématu, tak o svých osobních prožitcích. V závěru přijde opět modlitba.

Jaká je práce s dětmi a kdo jí vykonává?

Služebníci v nedělce se na svou práci pečlivě připravují. Je poměrně náročná a odpovědná, ale přináší také mnoho radosti a požehnání. Hodně se také od dětí naučíme a často nás velmi překvapí. Učíme se v této práci spoléhat na Boha, protože jenom On zná srdce každého dítěte a miluje ho velikou láskou.
Kromě neděle se služebníci věnují dětem i v dalších oblastech. Máme společné výlety s programem pro děti a jiné akce.

Výlet nedělky