O nás

 Poslání sboru


Probouzet touhu po životě v Kristu a rozvíjet obdarování ve službě sboru i světu. Tato jedna věta vystihuje specifické poslání našeho křesťanského společenství. Zrcadlí důležité hodnoty, které spolu navzájem sdílíme, a které chceme sdílet se všemi. Svobodná a neformální sounáležitost, která vzniká v atmosféře lásky, víry a naděje – v atmosféře vzájemného přijetí, je pro nás obzvláště důležitou hodnotou. Tato sounáležitost vytváří prostor pro sdílení osobních zkušeností s Bohem, pro vzájemné povzbuzování a budování. Prohlubuje a posiluje duchovní život a umožňuje násobení schopností a praktických dovedností, které jsme dostali nebo si osvojili, jako jednotlivci.
Toužíme po tom, aby vědomí tohoto poslání neustále prostupovalo a utvářelo veškerý život našeho společenství – všechna naše setkání, akce a projekty.Bankovní spojení
Česká Spořitelna a.s.: 283509359/0800 (konto ECM Praha - Strašnice).