Akce ekumeny

Modlitební iniciativa „Izaiáš 62“


Modlitební iniciativa „Izaiáš 62“

Jeruzaléme, na tvých zdech jsem ustanovil strážné,
kteří celý den a celou noc nikdy neztichnou.
Vy, kdo Hospodina upomínáte, nedopřávejte si pokoje a ani jemu pokoj nedejte,
dokud neobnoví Jeruzalém a dokud nezpůsobí, aby byl slavný na zemi.

(Iz 62:6-7)

ICEJ vyhlašuje celosvětovou modlitební iniciativu „Izaiáš 62“. Připojte se k milionům křesťanů z desítek zemí světa a každou čtvrtou středu v měsíci se přimlouvejte specificky za Izrael.

Náměty k modlitbám:

Za Izrael:

  • za pokoj – modleme se, aby přestaly nedávné násilné incidenty ze strany židovské mládeže v osadách, za ochranu Palestinců a Izraelců a aby nedošlo k eskalaci napětí;
  • za ochranu – aby 550 palestinských teroristů, kteří byli nedávno propuštěni z izraelských věznic v rámci dohody o propuštění uneseného Gilada Šalita, se nevrátilo k násilí;
  • za vysvobození – modleme se, aby Izrael v této krizi volal k Bohu, hledal jeho tvář a očekával vysvobození od Něj.

Za Blízký východ:
Comments