Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat.
Co člověk zaseje, to také sklidí.
  Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu;
kdo zasévá pro Ducha, z Ducha sklidí život věčný.

Galatským 6:7 - 8

Kdo rozsévá bezpráví, sklidí ničemnost,
hůl jeho prchlivosti vezme za své.
Přísloví 22:8


Pokud jsem já viděl,
jen ti, kdo se obírají ničemnostmi,
ti, kdo rozsívají trápení, je také sklidí.

Jób 4:8

.....................................................................................................................................................
 To všechno učinil (Bůh) krásné ve svůj čas.
Také věčnost dal do jejich srdce,
aniž by člověk ovšem postihl dílo,
které Bůh vykonal, od počátku až do konce.
Poznal jsem, že pro ně není nic lepšího,
než aby se radovali
a aby konali ve svých životech dobro.

Kazatel 3:11-12

................................................................................................................................................

 

(rekonstrukce sborového domu)


Víš kde je postaven tvůj dům? Kam půjdeš, až odejdeš z tohoto světa?

Je jen jedna cesta a jedny dveře, jak vstoupit tam, kde už nebude žádný pláč, bolest, nemoc, ani smrt ... .

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život.
Jan 14:6
Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, ... .
Jan 10:9


Proč jsou nemoci? Proč války? Kdyby byl Bůh, tak by musel zasáhnout.

Proč jsme tady? Proč žijeme? Má život nějaký smysl? Končí život smrtí? Bude něco po smrti? Můžeme se na smrt připravit?


Každý má "své" otázky. Jaké jsou ty tvoje? Nechceš na ně znát odpověď?


Jsme , společenstvím lidí, kteří v Boha, jako svého Otce a své odpovědi našli v Jeho Synu Ježíši Kristu. On je kamenem úhelným (svorníkem), bez kterého se stavba našeho života rozpadá.
 Nabízíme Vám pomoc a doprovod při Vašem hledání.


Scházíme se pravidelně každou neděli od 10 hodin v Mimoni
a od 15 hodin

ve sborovém domě v Jablonném v Podještědí, Ke Studánce 69, (Markvartice), 471 25