Welcome!

Đoàn Thanh Niên Công Giáo San Jose được Cha Giuse Nguyễn Văn Thư chấp thuận cho thành lập và bắt đầu vào năm 1992 tại nhà Thờ Most Holy Trinity.  Nhằm mục đích kêu gọi các bạn trẻ tham gia trong công việc Phục Vụ trong Thánh Lễ qua lời ca tiếng hát và chu toàn các phần Phụng Vụ dành cho giáo dân. Qua thời gian thay đổi trong địa phận, vào năm 1998 đoàn Thanh Niên Công Giáo San Jose đã được dời về giáo xứ Việt Nam St. Patrick và tiếp tục công việc Phụng Vụ trong thánh lễ giới trẻ Chúa Nhật 5:30 chiều cho tới nay.  Với tinh thần Phục Vụ, các anh chị em trong đoàn đã tiếp tục dấn thân tham gia vào ban Giáo Lý/Việt Ngữ của Giáo Xứ để đáp ứng nhu cầu giáo dục giới trẻ. Đồng thời mang tinh thần phục vụ đến cho những ai cần sự an ủi trong xã hội.

Mục đích: Kêu gọi các bạn thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở lên, rèn luyện chính bản thân mình bằng cách tham gia các công việc phục vụ Nhà Chúa, cũng như mang tình thương đến cho những ai cần sự an ủi trong xã hội.

Tôn chỉ: Dấn Thân, Cầu Nguyện, Chu Toàn Phụng Vụ Thánh Lễ.

Tinh thần: Vui vẻ, đoàn kết, và hăng say trong công tác phục vụ.

Mọi liện lạc:
Đoàn Trưởng: Giuse Nguyễn Trung Tín