Sale użytkowe‎ > ‎

Parking

Kompleks Domów Studenckich przy Placu Narutowicza oferuje studentom możliwość pozostawienia samochodu w bezpiecznym miejscu, 
na terenie tzw. "Studni". Teren jest ogrodzony, z dostępem tylko dla mieszkańców Domów Studenckich PW. 
Na terenie wyznaczono około 20 miejsc postojowych dla mieszkańców DS Akademik.


Opiekunami na Kadencję 2017 są:
Maciej Rzepiński pok.458 
Karolina Krysa pok.820

Odpłatność:
Miesięczny koszt za jedno miejsce parkingowe wynosi około 60 zł. 
W przypadku nie dokonania opłaty do 15 dnia kolejnego miesiąca, korzystającemu zostaje odebrana możliwość pozostawiania samochodu w przydzielonym miejscu.
Opłaty dokonujemy przelewem na konto wyznaczony przez Administrację (pok. 105) bądź kartą w Administracji na 1.piętrze. 

Dostępność:
Chcąc skorzystać z możliwości pozostawiania samochodu na "Studni" należy na początku semestru wziąć udział w Akcji Parkingowej. 
Akcja w trakcie roku przeprowadzana w okolicy 2/3 tygodnia semestru. 
Opiekun w miarę możliwości dobiera miejsce postojowe do gabarytów samochodu na wyznaczony okres roku akademickiego.


W przypadku chęci pozyskania miejsca w trakcie trwania semestru należy zgłaszać się do głównej Administracji, pokój 105.


formularz wymaga zalogowania się na konto GOOGLE