Sale użytkowe

da Mieszkańców DS Akademik ma pod swoją opieką powierzchnię użytkową, którą przeznacza na sale użytkowe. Sale przeznaczone są dla wszystkich mieszkańców danego DS. Ich stworzenie oraz zmiany zależne są od zapotrzebowania studentów. Każda z sal jest dostępna dla studentów w określonych porach dnia bądź tygodnia. Korzystanie z Sal jest równoznaczne z zapoznaniem się regulaminu danej sali.

Lista dostępnych sal oraz ich opiekunów:Szczegóły dotyczące poszczególnych sal użytkowych oraz możliwości korzystania w poszczególnych podstronach.