Administracja‎ > ‎

Wizyty i nocowanie gości

Pracujemy obecnie nad wdrożeniem tak zwanych "elektronicznych przedłużek". 
Zamiast dotychczasowych papierowych oświadczeń o nocowaniu gościa, 
które wymagają podpisu członka Rady Mieszkańców oraz wpisania w księgę na portierni, 
wypełniać będziemy formularz elektroniczny. 

Wersja robocza formularza jest dostępna pod adresem:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY GOŚCI - to jeszcze nie działa ;) 


Chętnie dowiemy się o Waszych uwagach ;)