Administracja‎ > ‎

Ceny w DS

Poniżej przedstawiamy odpłatności za mieszkanie w DS Akademik PW w roku Akademickim 2017/2018

Rodzaj pokoju Odpłatność studentów PS (brutto)Odpłatność ulgowa studentów PW* (brutto) Odpłatność innych osób (netto) 
 1-os.450 410 500 
 2-os.415 375 460 
 3-os.375 335 410 
 4-os.365 325 400 
 1-os. po rem.460 420 510 
 2-os. po rem.425 385 470 
 3-os. po rem.385 345 420 *odpłatność dla studentów PW uprawnionych do ubiegania się o stypendium socjalne z FPMSiD w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub obiekcie innym niż DS, ale nie otrzymujących go, w związku z niespełnieniem kryteriów określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na dany rok akademicki


**Odpłatność dla osób nie będących studentami Politechniki Warszawskiej


Powyższe ceny obowiązują od października 2017 roku do czerwca 2018 roku. Podatek VAT dla studentów innych uczelni wynosi 8%.
  Konto bankowe:

         Indywidualny numer konta bankowego dostępny na stronie USOS PW (w zakładce DLA STUDENTÓW -> Rozliczenia) oraz u administracji piętrowej.
         W tytule przelewu należy wprowadzić następujące informacje:
  • nazwisko i imię,
  • numer indeksu,
  • cel wpłaty.