Administracja‎ > ‎

Ceny w DS

Poniżej przedstawiamy odpłatności za mieszkanie w DS Akademik PW w roku Akademickim 2015/2016

Odpłatność studentów PW

 Pokój Piętro II i III Piętro IV-VIII
 1-os 400 410
 2-os 365 375
 3-os 325 335
 4-os 315 335

Odpłatność innych osób /brutto/

Pokój Piętro II i III Piętro IV-VIII
 1-os 540 540
 2-os 475,2 496,8
 3-os 432 448,2
 4-os 421,2 448,2

                                 

Powyższe ceny obowiązują od października 2015 do czerwca 2016 roku.Do 15 października należy wpłacić na swój indywidualny numer konta również zaliczkę w wysokości 300 zł.Odpłatności należy dokonać na Konto bankowe:

Indywidualny numer konta bankowego dostępny na stronie USOS PW (w zakładce DLA STUDENTÓW -> Rozliczenia) oraz u administracji piętrowej.
W tytule przelewu należy wprowadzić następujące informacje:
  • nazwisko i imię,
  • numer indeksu,
  • cel wpłaty.