Κατηγορίες

                            
                                                     Marathon Bike Race

Κατηγορία

Χαρακτηρισμός - Ηλικία

km

Red

Νέοι Άνδρες 18-29

57,04

Green

Άνδρες 30-39

57,04

Gold

Masters 40+

57,04

Pink

Γυναίκες

40