КАДРОВСКИ УСЛОВИ ШКОЛЕ

Ред.бр.

Име и презиме

Звање

Проценат ангфажовања

Лиценца

Степ.ст.сп.

Год. Рад. Стажа

1.

Соња Радоњић

Проф.ср.јез.

100%

Да

VII

10

2.

Гордана А.Милосављевић

Проф.географије

35%

Да

VII

19

3.

Емина В. Илић

Проф.физичког

60%

Да

VII

10

4.

Славица Илић

Наст. биологије

40%

Да

VII

21

5.

Ивана Божиновић

Проф.хемије

20%

Да

VII

3

6.

Маријана Mладеновић

Дипл.библ.инф.

Од игр.до рач.

50%

20%

Да

VII

8

7.

Бобан Умљеновић

Проф.енг.јез. и фран.јез.

94%

Не

VII

7

8.

Саша Гојковић

Проф.ТИО

информатика

40%

20%

Да

VII

17

9.

Милош Митровић

Проф.историје

35%

Да

VII

6

10.

Миољуб Петковић

Наст.муз.кул.

25%

Да

VI

23

11.

Радиша Благојевић

Наст.матем.

физика

90%

10%

Да

VI

35

12.

Јелена Милојковић

Наставник ликовене  kул.

25%

Не

VI

2

13.

Савић Џета

Проф.раз.наст.

100%

Да

VII

17

14.

Драгослава Николић

Наст.раз.наставе

100%

Да

VI

33

15.

Весна Николић

Наст.раз.наставе

100%

Не

VI

11

16.

Ивана Станковић

Проф..раз.нас.

100%

Да

VII

7

17.

Драган Маринковић

Наст.раз.наставе

100%

Да

VI

19

18.

Сунчица Рашић

Наст.раз.наставе

100%

Да

VI

15

19.

Јасмина Станојевић

Наставни раз.нас.-вероучитељ

20%

Не

VI

4

20.

Јованка Зорчић

Васпитач

100%

Да

VI

30

21.

Драгица Васић

Васпитач

100%

Да

VI

33

22.

Марина Божиловић

Професор енглеског.

44%

Не

VII

0

23.

Милош Николић

Наст.физике

20%

Не

VI

2

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

(ДИРЕКТОР, СТРУЧНИ САРАДНИЦИ И ОСТАЛИ РАДНИЦИ)

Ред.бр.

Име и презиме

Ангажовање

Проценат ангажовања

Лиценца

Степ.ст.сп.

Год. Рад. Стажа

1.

Мирослав Станковић

Директор

100%

Да

VII

18

2.

Татјана М.Петровић

Педагог

100%

Да

VII

11

3.

Славица Вудувесковић

Књиговођа

50%

Да

IV

17

4.

Маја Виденовић

Правник

50%

Да

VII

9

5.

Маријана Младеновић

Библиотекар

50%

Да

VII

8

6.

Драгана Јовановић

Помоћни радник

100%

-

ССС

23

7.

Гордана Маринковић

Помоћни радник

100%

-

ССС

6

8.

Драгиша Радисављевић

Ложач - домар

100%

-

ССС

29

9.

Ивана Михајловић

Помоћни радник

50%

-

ССС

3

10.

Драгић Бранко

Помоћни радник

100%

-

ОШ

33

11.

Зора Миленовић

Сервирка

100%

-

ССС

18