Основна школа „Доситеј Обрадовић“ је матична школа са два подручна одељења у Николичеву и Трнавцу. Матична школа у Вражогрнцу располаже са два школска објекта и кухињом за исхрану ученика. Један објекат је грађен 1971. године и располаже са осам учионица, од чега је у једној смештена забавишна група и библиотека, три су намењене разредној настави, а четири учионице се користе за предметну наставу. Строга подела на кабинете не постоји, јер због недостатка учионичног простора у свакој од учионица се реализује настава из два и више предмета. У старој школској згради постоје две неусловне учионице и у једној се реализује настава физичког васпитања а у другој настава ТО. Ова зграда је сколна паду, зидови су напукли, а са плафона пада малтер. Овај простор никако не одговара за извођење наставе, али је „нужно зло“. Мањак учионичног простора делимично је решен претварањем просторије за наставничку канцеларију у кабинет за информатику и ово је за сада једини адекватно опремљени простор за извођење наставе. Наставници користе заједно са помоћним радницима домару-просторију од 18 квадратних метара. За квалитетно извођење наставе школи недостају три учионице, наставничка канцеларија, фискултурна сала и библиотека. Горући проблем матичне школе је санитарни чвор (пољски wc) крај којега је простор за ђубре, тако да без обзира на редовно одвожење смећа увек се има утисак неуређености. Котларница погрешно лоцирана и са димњаком који се урушава до темеља. Доградњом школе са дислокацијом шупе и изградњом котларнице и санитарног чвора решиће се и овај проблем. Основна школа у Вражогрнцу располаже ђачком кухињом капацитета за осамдесет ученика. 

         Школска зграда у Николичеву има четири учионице за разредну наставу и једну учионицу за предшколску групу, наставничку канцеларију и фискултурну салу. Школа је прикључена на водовод, тако да ученици пију здраву пијаћу воду. Слабост овог одељења огледа се у недостатку одговарајућег санитарног чвора. Од школе је покренута иницијатива да се заједничким улагањем са месном заједницом Николичева реше проблеми санитарног чвора у току 2008. године. У оквиру школске зграде у Николичеву постоји одговарајући простор за изградњом одговарајућег санитарног чвора, што је приоритетан задатак у овом подручном одељењу. 

        Школска зграда у Трнавцу је најстарији школски објекат са две учионице и одговарајућим санитарним чвором и здравом пијаћом водом.