ติดต่อเรา

            โรงเรียนดอนทองวิทยา   ตั้งอยู่เลขที่ 256 หมู่ 1  ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลดอนทอง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์ 65000 โทรศัพท์ 055-295408 e-mail:  donthong256@gmail.com  

Comments