ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียนปีการศึกษา 2565

"ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ปรับแต่งภูมิทัศน์โรงเรียน

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประชุมผู้ปกครอง 30 กรกฎาม 2563

พิธีไหว้ครู 16 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ร.10

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือชั้น ม. 1 - 3

วารสารโรงเรียนดอนทองวิทยา (ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 )

ข่าวสารด้านการศึกษา

วิดีทัศน์นำเสนอโรงเรียนดอนทองวิทยา

เครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์ (e - Networks)

ช่อง OBEC Channel สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน